Nedim Sladić upozorava na 15 hladnih dana, ali ima dobre vijesti: "Balkan nema od čega da strahuje"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MrziteljPDA

To Sladiću paradašu stari! Pozdravi britanske flautaše

O.K

To Sladiću paradašu stari! Pozdravi britanske flautaše ka MrziteljPDA Pozdravi ce u tvoje ime. A mozda kojeg dovede u Banovice

MrziteljPDA

Pozdravi ce u tvoje ime. A mozda kojeg dovede u Banovice ka O.K dovedi ti tvoju ***** u Banoviće! Da se druži sa banovićkim mladićima a oni će je napuniti glavićima

Ljiljan

***

@mrziteljpda

***

MrziteljPDA

Ja ne mrzim Srbe! Ti si to mene sa nekim pomiješao! Ja mrzim furundžije kao što ste ti i Sladić

/ Najnovije