NATO čestitao OS BiH na "historijskom dostignuću": "Ponosni smo što služimo s vama"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

OS BiH? Da se čovjek grohotom nasmije!

Zgembo Zgurdum

OS BiH? Da se čovjek grohotom nasmije! ka Gost I rusi su se smijali... groHOHOtom...Sada plaču ;)

Vladimir Vladimirovic

Trazi se TOPOVSKO MESO

Ljiljan

Hvala vam nato ali vam nikada nećemo oprostiti što ste nas zaustavili 15-ak km od b.luke da proćeramo s e r v e tu ka rpatsku marvu na pradjedovske ka rpate odakle su ih Turci dovuknjarili na ove prostore kao svoje sluge konjušare I tako to!

Crni RS

Haa,haa,ha Nato na ***** ce te

/ Najnovije