Nastavljen štrajk zdravstvenih radnika ispred Vlade KS

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ovaj šljam

Da išta vrijedi bio bi u Njemačkoj DZ Vrazova gomila nesposobnih uhljeba

Oni

nicemu ne sluze svakako, sve ih otJerajte na biro, pa fino nek idu u pricatni sektor.

Aa

Sat posla dnevno i daj im jos vece plate, ajmo fino u privatluk pa tamo narucujte za 2 mjeseca, i da vidim ko ce vas placati za to.

/ Najnovije