'Nastavak besmislenih razgovora doprinos Čovićevom čuvanju RS i formiranju VSTV'

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Panzer

ZAR SE OVI UBLEHAŠI NISU RASPALI.LJUDI UPAMTITE DFOVAC JE DIREKTOR RUDNIKA.I ONAKO SMANJITI PLATE RUDARIMA,GORE SU ZLO OD SDA

BH

Pa jbt ovaj NiP je gori od SDAovaca!

Sejdo DeFektni

broji posljednje dane u sumanutoj SDA akciji “jedan covjek-jedan glas” u duhu najboljih Milosevicevih dana icuvanja “krnje Jugoslavije”

/ Najnovije