"Ubijani jer su bili drugačiji": Obilježena 31. godišnjica zločina nad Bošnjacima Čajniča

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

***

***

Srbi su pogani psi

Bolje rečeno .Ubijeni jer su bili ljudi.Demoni zvijeri su oduvijek mrzili ljudski rod i to su dokazali .Jer ubijaju iz ljubomore zla pakosti i straha od ljudi.

***

***

***

***

Jel misliš

Bolje rečeno .Ubijeni jer su bili ljudi.Demoni zvijeri su oduvijek mrzili ljudski rod i to su dokazali .Jer ubijaju iz ljubomore zla pakosti i straha od ljudi. ka Srbi su pogani psi I da su oni Srbi što su bili ArBiH demoni

/ Najnovije