MUP RS i u Mrkonjić Gradu zabranio obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

DoDICKgenocidas

A dokle ce se ovo tolerisati vise....do kace federalni mup sve dozvoljavati a anam oni henocidni zabranjivati?

A ko to nama u našoj Drzavi

Ima pravo nešto da zabranjuje.Maaarš na karoate stoji ako vam smeta djecu vam *****o srbo*****čku lipsanu.

Zavnobih

Nek ih bude sram svih onih iz tog kraja koji dadose živote u NOB i svih onih koji su bili predstavnici na zasjedanju ZAVNOBIH-a.

Tuner

Sad trebamo sebi zabraniti da kupujemo u Kort trznim centrima.

Ne pijem dok Paja vozi

Vidim da je sad komunizam dobar jer se tiče BiH. A inače govorite kako su komunisti vas unazadili. niste smjeli pratikovati religiju ići u Džamiju. I sad buuum državnost BiH

/ Najnovije