Mioković o prilogu RTRS-a: "Ne gledam to smetlje od programa, ali me napisano vrati..."

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

draga Sanja

ti si obicna licemjerna kuja!

Hi JJ hff ln

Pandurčina ćorava je mera Sveta a savetnica je šljam?! Smešni ste

Pilot

Mioković je još '93. godine prešao na islam, tako da on i nije neka referentna osoba za diskusiju.

A

Miokovic zlotvor, ali polako ima Boga.

Dudek Krivousti Njofra

Neprijateljima Bosne u novoj 2022 kalendarskoj želim sve najgore...amin

Knez

Миоковић је шљам,људски

/ Najnovije