Ministar Lasić dijelio milione kompanijama koje su otpuštale radnike!?

3
F.V.
Ministar Lasić dijelio milione kompanijama koje su otpuštale radnike!?
FOTO: Radiosarajevo.ba / Denis Lasić i šta su kazali revizori

Federalni revizori dali su „mišljenje s rezervom“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija nakon što su, uz ostalo, prilikom nadzora konstatirali da ovo ministarstvo nije utvrdilo nenamjenski utrošak odobrenih sredstava finansijske pomoći poslovnim subjektima sektora javnog cestovnog prevoza u uvjetima pandemije COVID-19, niti je provelo postupak povrata za najmanje 2.506.321 KM kod poslovnih subjekata koji su smanjili broj zaposlenih na 31. decembar 2020. godine u odnosu na 30. septembar iste godine.

“Navedeno nije u skladu s članom 38. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19”, upozorili su revizori.
Tako je nastavljena praksa koju su kolege sa portala Žurnal.info u novembru prošle godine primijetili u slučaju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i drugih.

I jare i pare

Sada je riječ o ministarstvu na čije je čelu Denis Lasić iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH koji je ovih dana dobio i nagradu „Večernjakov pečat“ za političara godine koju je prihvatio kao „veliku obavezu“.

Inače, finansijska pomoć poslovnim subjektima prometno-komunikacijskog sektora u okolnostima pandemije Covid-19 realizirana je iz sredstava Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2020. godinu u iznosu od 20.000.000 KM, a na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-1929 i Odluke Vlade FBiH o dodjeli sredstava od 16. ok torba 2020. godine

Revizori su, naime, konstatirali da je kod pojedinih korisnika sredstava u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika smanjen broj zaposlenih, što potvrđuje i analiza podataka dostavljenih od Porezne uprave FBiH o broju zaposlenih kod korisnika kojima su dodijeljena sredstva u iznosu većem od 10.000 KM.

„Utvrdili smo da je 17 korisnika sredstava finansijske pomoći za podršku ugroženim sektorima privrede u okolnostima pandemije COVID-19 smanjilo broj zaposlenih u periodu od 30. 9. do 31. 12. 2020. godine za 54. Smanjenje broja zaposlenih nije u skladu sa članom 5. Uredbe, kojim je propisano da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj zaposlenih u periodu do 31. 12. 2020. godine u odnosu na broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine“, naveli su.

Primjerice kod kompanija koje su dobile pozamašna sredstva Vlade FBiH „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo (700.000 KM), „Transtourist“ d.d. Tuzla (700.000 KM), „Babić Bistours“ d.o.o. Zenica (463.963 KM), „Autoprevoz-Bus“ d.o.o. Mostar (302.395 KM), Kantić Touristik d.o.o. Tešanj (213.211 KM) i „Kantić Line“ d.o.o. Tešanj (126.752 KM) revizori su utvrdili manji broj zaposlenih!?

Tako su ispunili ultimativni bosanski san – dobili su i jare i pare.

“Kod navedenih šest korisnika finansijske pomoći kojima su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.506.321 KM konstatovali smo da je broj zaposlenih na 31. 12. 2020. godine manji za 39 u odnosu na 30. 9. 2020. godine”, otkrivaju revizori.

Također, prema dostavljenim podacima iz Porezne uprave FBiH o broju zaposlenih (korisnici kojima su dodijeljena sredstva veća od 10.000 KM) u periodu od 31. 12. 2020. godine do 31. 1. 2021. godine, konstatovali su “da su 23 korisnika finansijske pomoći smanjila broj zaposlenih za 48”. Pozitivan primjer je osam kompanija koje su zahvaljujući državnom novcu povećali broj zaposlenih za devet, dok je 86 korisnika broj zaposlenih zadržalo na istom nivou, što upućuje da je najveći broj subjekata, ipak, najvećim dijelom namjenski iskorištena.

2,5 miliona razloga

“Ne možemo potvrditi da su sredstva finansijske pomoći poslovnim subjektima sektora javnog cestovnog prevoza u uslovima pandemije COVID-19, dodijeljena korisnicima u iznosu od najmanje 2.506.321 KM, namjenski utrošena, jer je kod šest poslovnih subjekata uzetih u uzorak smanjen broj zaposlenih najmanje za 39 na 31. 12. 2020. godine u odnosu na 30. 9. 2020. godine”, podvlače revizori, te zaključuju:

“Ministarstvo nije utvrdilo nenamjenski utrošak kod poslovnih subjekata koji su smanjili broj zaposlenih, niti je provelo postupak za povrat nenamjenski utrošenih sredstva u slučaju nezakonitog i nenamjenskog korištenja, kako je utvrđeno članom 38. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Osim toga, Uredbom nije propisan krajnji rok do kada se stečaj, postupak stečaja ili likvidacije i isplata dividende/dobiti smatra neprihvatljivim, niti na koji način izvršiti provjeru navedenih uslova utvrđenih u dijelu neprihvatljivosti korisnika iz člana 7. Uredbe”.

Ipak, revizori su dali preporuku „da se preispita dokumentacija kojom je izvršeno pravdanje utroška sredstva finansijske pomoći“, a za nenamjenski utrošena sredstva provesti postupak povrata u skladu sa Uredbom i ugovorima zaključenim sa korisnicima sredstava, kojima je regulisan način pravdanja dodijeljenih sredstava.

Hoće li se revizori ponovo naći na udaru kritika vlasti kao „loši glasnici“ ili će nenamjenska sredstva u ovom i drugim slučajevima biti vraćena u državnu kasu - pokazat će institucije.

Firme iz Zenice dužne vratiti novac

Komisija za kontrolu namjenskog utroška sredstava izvršila je analizu učinka dodijeljene finansijske pomoći u sektoru javnog cestovnog prevoza putnika i utvrdila da je najveći dio korisnika odobrena sredstva opravdao i namjenski utrošio (9.950.816 KM ili 97%).

“Dva korisnika, koji nisu dostavili prihvatljiv izvještaj o utrošku sredstava dužni su izvršiti povrat ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 35.208 KM („Gold“ d.o.o. Zenica, iznos od 32.996 KM i „Ademex“ d.o.o. Zenica, iznos od 2.212 KM), dok tri korisnika nisu u cijelosti opravdala dodijeljena sredstva i izvršili su povrat sredstava u ukupnom iznosu 641 KM”, naveli su revizori.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (3)

/ Povezano

/ Najnovije