Mijatović najavio osvetu SDP-a za izdaju: Vidjet ćemo kako se snalaze 'seoski klubovi', spremite se!

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

***

***

Ono kada..

.. našim patriotima obećaš fotelju.. Koju ne dobiju.. Počinje psovka i vrijeđanje 😂

G32

Na**** vas mlađahni profesor sa minđom na uhu.

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Boris

Pa u predizbornoj kampanji ste rekli da ćete postavljati sposobne a ne stranacke. U čemu je sada problem ??? Kakva osveta ? Svete se samo .....

***

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije