Mehmedović upitao Palmera i Eichhorst: Zašto je Dodiku, Milanoviću i Čoviću...

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Viktor

Pošteni građanine Šemsudine kad spomenu kriminal zaboravio si dodati i imena predstavnika Bošnjaka. A uz genocid i uzp svirepe zločine koje su vaše "slavne brigade " počinile u Grabovici, Uzdolu, Križančevu Selu, Bugojnu i da ne nabrajam dalje jer nebi moglo stati u ovu rubriku. Svoje laži možete prodavati strancima koji ne znaju ni svoju istoriju.

Njih četvoricu

Kao i njihove pišljive države treba dodatno popiśati. Pa pustiti vodu da xapiśani odu.

Pop

Mehmedovicu...Afrikaneru

HAVA

Buuhaaa, maamaa, uzeo mi loptu, aaaaa. Nisam. Jesiiii buuuhhaa vidio sam. E nisam. Baboooo, reci mu....

/ Najnovije