Istražili smo: U Sarajevu se otvara prvi bitcoin bankomat

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bit

Kad izgubimo papirni novac tad gubimo slobodu sam toga nismo svjesni

Fuuuj

***

Tuner

Kako ste istrazili ako je vec tu. Kao da istrazite da sarajevo ima aerodrom

ricky

Pa novinaru, ako si vec napisao da je otvoren, mogao si napisati i lokaciju gdje je otvoren.

pantosdr

Mogu misliti kolike su provizije na kupovinu i prodaju. Samo levati koriste to smece od bankomata.

/ Najnovije