Kompanija iz BiH ima stalne oglase za određena zanimanja: "Niko se ne javlja ni za platu od 3000 KM"

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

***

Hodza

Koja je to kompanija i koje zanimanje pa nude platu 3000 KM? Spreman sam da pocnem sutra da radim.

071

***

zivaneziv

Nece poture da radi, to bi samo sadake, kafice. Kladare, proklet narod ka 071

zivaneziv

Haha...nema vrijednijeg naroda od Bosanaca. Sta lupas?

Laž

Lažu i lažna vijest ubleha!

3000 bruto

Direktor ima 3000 KM. sa minulim radom bruto.

***

***

LAZETE!

Evo ja cu da radim za te novce, mogu da pocnem odmah, imam 20 godina iskustva i radnog staza, od logistike, nabavke, prevodjenja, administracije, ljudskih resursa, uredskog menadzmenta, govorim i pisem engleski i njemacki na profesionalnom nivou. Dajte novinari vajni ime te firme da se prijavim.

???

Koja je svrha ovog članka???

/ Najnovije