Koji dan pada Dan državnosti BiH i koliko se dana neće raditi?

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tuner

Samo u dijelu Federacije. Trebate pisati objektivno koliko god to nama ruzno zvucalo

KOMSIC

PA NISMO TOLIKO LUDI DA I MI TO NEZNAMO

Coki

Znači samo u ovaj tada petak. Da ovi neće niti tada raditi. Kako sam i ja bio ovo sada shvatio.

Samo kod nas moze postojati ovakav naslov

Kolko dana moremo hladovat?

neke drzave

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije