Katastrofa: Potrošačka korpa u FBiH košta skoro 3.000 KM

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Korpa

Vodi vlast računa da stanovništvo ima jako vitku liniju i zdrave krvne žile

De ba

Kako to kad fadil tvrdi i ima pokazatelje da imamo najveci privredni rast u regionu i sire. Neko laze... a ko laze taj i krade!

Dragan

posljedica 30g vladanaj fasisticko, lopovske sda stranke, trazili ste, evo vam ga, narod zna sada krepite bolje niste zasluzili

Samir77

***

adi

***

Guest

***

Senada

A plate 550.00 kako jadno i ponizavajuce.

/ Najnovije