!/ Kako do "posla iz snova": Za zapošljavanje u državnoj službi važe nova pravila

20. 02. 2020. u 06:59:00 B. T.

Shares: 2

U Bosni i Hercegovini od utorka su na snazi nova pravila po kojima se provode konkursi za zapošljavanje službenika u institucijama BiH.

Naime, Agencija za državnu službu BiH u Službenom glasniku BiH objavila je izmjene Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine.

Oglas po mjeri Senade Balaš: Završila poljoprivredu pa postala PR

Izmjene se odnose na dio koji se odnosi na intervju. Prema novom pravilu, na intervju se pozivaju tri uspješna kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova.

Izuzetak će predstavljati situacije ukoliko isti najveći broj bodova na pismenom dijelu stručnog ispita ostvare tri i više prvoplasirana, drugoplasirana, odnosno trećeplasirana kandidata.

Uprkos moratoriju 319 osoba zaposleno u institucijama BiH

Izmijenjen je i stav koji kaže da“ pitanja koja se postavljaju na intervjuu imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnost kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio, kao i sposobnost kandidata da se prilagodi promjenljivoj radnoj sredini“.

Prema novim pravilima, iza riječi "prijavio," dodaju se riječi: "provjeru i ocjenu kompetencija neophodnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta“.

Zbog brojnih pogodnosti, posao u državnoj administraciji nedosanjani je san mnogih u BiH, jer posao, uglavnom, dobijaju podobni, a ne sposobni. Konkursi se često raspisuju "po mjeri", za one koji već rade u institucijama ili za one koje ta pozicija čeka. 

NEMA KOMENTARA