Kako će se izvoditi nastava u drugom polugodištu? Sivro dao svoj odgovor

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mama

Naravno da bude online. Šta treba nesposobna država i nesposobni dziber Sivro da se kockaju sa zivotima djece? Neka jedno dijete umre od korone, hoce li Sivro nadokanditi roditeljima štetu? Koji moron, koji ne vidi dalje od svog sitnog interesa

Guest

Koje roditelje su kontaktirali? U školske klupe ili parcijalno polaganje drugog polugodišta.. Trebalo bi uvesti i vanredno školovanje, bolje bi bilo nego online..

Tata

Bilo bi dobro da djeca krenu u školu, ne bi bilo loše i roditelji da šta nauče a najbolje he da se svi ridržavaju mjera i preporuka čak i bake! Sivro se bori koliko može za svoje članstvo!

sasa

pa odlucite se vise, jel ima virusa il nema virusa?

U skolu a ne kuci

Slazem se sa Sivrom a ne slazem se sa anketom

/ Najnovije