Jednoglasno usvojen "Adnanov zakon", čeka se odluka Doma naroda

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tehno

Opet iznuđeni zakon od strane medija i novca jer niko se ne bi usudio ne dići ruku u parlamentu jer bi ga novinari razapeli iako ovo može biti mač sa dvije oštrice , da bogati kupuju organe od sirotinje i da ljekari od toga naprave novu vrstu biznisa . Nismo mi još dostigli taj nivo u kojem neće biti prevara i korupcije. Za dva dana bez bilo kakve pripreme i konsultovanja struke parlamentarci izglasaju zakon što nije normalno. Adnanu želim sve najbolje.

/ Najnovije