Iz DF-a odgovorili Narodu i pravdi: "Malo je to čudno, na izborima smo mi osvojili više glasova"

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MIJO

PRODANA DUSO CELAVA

MrziteljPDA

Ni ja kiflu ne gotivim ali daj manite se šuplje priče! Ili ste sa SDA ili sa Trojkom!

Mali bos

Lijepe riječi su ukras

***

***

Ljiljan

***

***

........

pike

joj kad se vako počnu prepucavat preko medija nesposobni DF-ovci... mlate praznu slamu i zamajavaju narod godinama..

Haha

***

Panzer

HAHA DF JE STRANKA PRODAVAČA MAGLE

/ Najnovije