Ifet Feraget: 'Ako država zataškava ubistvo, ona ga neće ni rasvijetliti'

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ooops

Ifete bolesniče, vrijeme je da priznaš da je ovo sve tvoje maslo. Nema nikakvog slučaja, Romi su jedini pravi krivci.

Toto

A da ti nisi loš advokat?

Nepravda

TI I TVOJ KLIJENT ZATASKAVATE UBISTVO! TREBA VAS UHAPSIT!

MrziteljPDA

Ovo je moderno doba moj Ifete! Svako ko pogleda na internetu priznanje Ljube Seferovića odmah shvati da si ti jako loš čovjek

dvokasetas

Supak ne moze na silu presuda i bez CVRSTIH dokaza. Pitaj tuzilastvo sto vam propade plan.

Anto

Ovaj tip je pravi primjer kako nitkov pliva u mutnoj vodi. Prodaje maglu, i od toga jos moze da zaradi.

Prdoje

A da ti nisi loš advokat? ka Toto Trećerazredni fiškal!

/ Najnovije