I Christian Schmidt prokomentirao proslavu neustavnog 9. januara: Vrijeme je...

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ab

@Adolf e slino. završićeš ti na kolcu

Idi ba

U pm..

Dojce

u njemackoj kad prekrsis zakon pozovu te fino sjedes pa se dogovaras a smite ?

Bosanski

u njemackoj kad prekrsis zakon pozovu te fino sjedes pa se dogovaras a smite ? ka Dojce Ne kaže se "sjedeš". Sjednem se kaže, a komentar ti je na mjestu.

Bosanski

Ili sjedneš, sjednem...

Sarajlija

Samo ti sjedni a Srbi ce slaviti.

Hava

U pm.. ka Idi ba Ko da ide? Adolf, Kristijan ili ab? Sto se mene tice, sva trojica.

Guest

Gospodine VP nemojte nam vrijeđati inteligenciju više.

Promatrač sa strane

Schmidte pokaži papir o postavljenju od nadležnog tijela.

Promatrač sa strane

Schmidte pokaži papir o postavljenju od nadležnog tijela. ka Promatrač sa strane - Polaži ti da je rs država

Knez

Nikad turisti nisu upravljali zemljom u kojoj su gosti pa necessary niti.

/ Najnovije