Reakcija / HP Mostar: Poštarina od 1,80 KM nije nelegalna

08. 11. 2019. u 08:25:00 B. R.

Shares: 0

Poštarinu u iznosu od 1,80 maraka za dostavu paketa, koji ne podliježu carinskom pregledu, komentarisali su za portal Radiosarajevo.ba iz HP Mostar.

Zastupnik Socijaldemokratske partije u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Senaid Begić je inicirao ukidanje ove poštarine smatrajući je "nelegalnom". Iz HP Mostar demantuju da je poštarina nelegalna.

Poručili su da se moraju poštovati pravila unutrašnjeg i međunarodnog poštanskog prometa. Tvrde da određena količina običnih pismovnih pošiljki sa robom prispijeva neadekvatno opremljena - bez prijemnog broja i neadekvatno plaćenom poštarinom.

Poštarina od 1,80 KM je (ne)legalna: Predložena zabrana naplate!

Kao i BH Pošta, pozivaju se na Član 17. Konvencije Svjetskog poštanskog saveza kada su u pitanju ovavke pošiljke.

"Sukladno članku 17. Konvencije Svjetskog poštanskog saveza pošiljke se po sadržaju dijele na pošiljke sa dokumentima i na pošiljke čiji je sadržaj roba (mali paketi). Pravilnikom o pismovnim pošiljkama (članak 16-107.6.4.) definirano je da pismovne pošiljke koje sadrže robu moraju biti snabdjevene bar kodom (standard S 10), a u praksi iz međunarodnog prometa dio pošiljaka prispijeva bez navedenih tehnoloških elemenata, što stvara nedoumicu korisnicima zbog dodatnog naplaćivanja poštarine", istakli su iz HP Mostar za portal Radiosarajevo.ba.

Podsjetili su da kao i ostali javni poštanski operateri u Bosni i Hecegovini ne naplaćuju naknadu od primatelja za pošiljke koje prispiju adekvatno opremljene registriranim brojem prijema dodavši:

"Naime, Javni poštanski operatori u Bosni i Hercegovini, niti u unutarnjem, niti u međunarodnom prometu ne pružaju uslugu slanja robe s vrijednošću u običnim pismovnim pošiljkama bez prijamnog broja na samoj pošiljci, odnosno takva se pošiljka sa robom iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo ne može poslati kao obična neknjižena pošiljka (bez prijamnog broja čija je namjena praćenje pošiljke)."

Također, tvrde da javni poštanski operateri na isti način tretiraju pismovne pošiljke iz međunarodnog prometa čiji je sadržaj roba s vrijednošću, a koje nemaju prijemnog broja. Naglasili da se to čini u skladu sa sljedećim propisima:

"Članak 51. stavak 2. Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga u FBiH (Službene novine FBiH br. 4 od 22.01.2007 godine), članku 57. stavak 4b) Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga (Službeni glasnik BiH br.102/10), članku 15. Konvencije UPU-a (Dodatne usluge), te člancima 47. i 48. Uputstva o Carinskom postupku u poštanskom prometu (Sl. Glasnik BiH br. 57/09 od 17.06.2009)."

Građani nezadovoljni zbog naknade od 1.80 KM koju naplaćuje BH Pošta

Kao i BH Pošta, naveli su i sljedeće razloge naplate:

"Obzirom da su dimenzije ove vrste pismovnih pošiljka, koje sadrže robu s vrijednošću, u pravilu nestandardizirane, one se kao takve ne mogu dostaviti u standardni kućni poštanski kovčežić, stoga je za njihovo uručenje predviđena isporuka u nadležnom poštanskom uredu, označenom na 'obavijesti o prispijeću pošiljke'. Kako je zbog svega navedenog predmetne pošiljke neophodno tehnološki obraditi da bi uopće bile dostavljene korisnicima, pošiljkama se dodjeljuje evidencijskim kod, te se sa tim pošiljkama onda postupa kao i sa svim drugim pošiljkama koje sadrže robu i prispjele su iz međunarodnog prometa adekvatno opremljene sa barkodom."

Iz HP Mostar su naglasili da je Regulatorna agencija za poštanski promet u Bosni i Hercegovini, kako je saopšteno, nakon masovne pojave ove devijacije (prispijeća neadekvatno tehnološki primljenih običnih pismovnih pošiljaka koje sadrže robu, a prispijevaju u Bosnu i Hercegovinu iz međunarodnog prometa) u nekoliko navrata upozovarala javne poštanske operatere na regularnost tehnološkog postupanja dodavši:

"Te su sva tri Javna poštanska operatera postupila sukladno naputcima Regulatorne agencije za poštanski promet i prilagodili tehnologiju postupanja sa navedenim pošiljkama. S navedenim tehnološkim postupanjem upoznata su nadležna entitetska ministarstva (Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a) i Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, te je predloženo od strane JPO da se uputi cirkularni dopis putem međunarodnih poštanskih kanala kako bi se zemlje iz kojih dolaze pošiljke u Bosne i Hercegovine upozorile na obvezu primjenjivanja odredbi koje reguliraju slanje robe u pismovnim pošiljkama sukladno SPS standardu S10 (barkod)."

S obzirom na prethodno navedeno, iz HP Mostar za Radiosarajevo.ba su naglasili da ne krše prava potrošača i da svoje usluge pružaju u skladu sa zakonima koji se odnose na poštanski promet u Bosni i Hercegovini, te sukladno propisima Svjetskog poštanskog saveza vezanim za međunarodni poštanski promet.

Smatraju da institucije Bosne i Hercegovine moraju raditi svoj posao i pokrenuti inicijative odnosno donijeti zakone koji će biti u skladu sa interesima građana Bosne i Hercegovine.

Iz HP Mostar su istakli da su do sada i da će u budućnosti poslovati u skladu sa zakonima.

NEMA KOMENTARA