HNS BiH traži novi model popunjavanja klubova konstitutivnih naroda u Domu naroda FBiH

/ Komentari (16)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

A gdje su moralne vrijednosti?

Oni bi Ustav prilagodili samo njima , a sta je sa ostalim narodima? Da li ste prilagodili Ustav u Hrvatskoj na taj nacin?

Mario

Lijepe riječi su ukras

666666

Koja shizofenija Oni su manjina ovdje

Bosanac

***

user1675533757

nisam za SDA ali snazno ih podrzavam za BLOKADU FBiH kao sto su i ovi smrdljivci radlli zadnje 4 godine ...svakako nam nece biti nista bolje ..samo BLOKADE svega

***

***

***

***

***

***

Mario

***

Mario

Lijepe riječi su ukras

Mario

Lijepe riječi su ukras

Mario

***

Mario

Lijepe riječi su ukras

Brkica

OVO JE OCIT DOKAZ DA MRZITE SVE STO JE HRVATSKO

.

OVO JE OCIT DOKAZ DA MRZITE SVE STO JE HRVATSKO ka Brkica Hićo brkice, nisi u pravu! Evo ja volim mamu od ovog Maria.

/ Najnovije