Hiljade građana dobit će do 5.000 KM od EU: U FBiH 4.000 prijava

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pranje ßranje

Bolje bi bilo da su sredstva za energetsku ucinkovitost utrosena na prevodenje dvocijevnih sistema toplana u jednocjevne i ugradnju pojedinacnih kalolimetara. Prvo sto bi bile ogromne ustede u potrosnji a samim tim i manje bi bilo zagađenje kao i pravednija naplata i eventualno iskljucenje.Ona ranije podijeljena sredstva ugrozenim porodicama nisu otisla na energetsku ucinkovitost nego na hranu i druge potrebe.

Istina

Ne dajte nista svi novci idu političarima samo zavisi u kojoj općini koji vedri i oblači

user1701343567

Bolje bi bilo da su sredstva za energetsku ucinkovitost utrosena na prevodenje dvocijevnih sistema toplana u jednocjevne i ugradnju pojedinacnih kalolimetara. Prvo sto bi bile ogromne ustede u potrosnji a samim tim i manje bi bilo zagađenje kao i pravednija naplata i eventualno iskljucenje.Ona ranije podijeljena sredstva ugrozenim porodicama nisu otisla na energetsku ucinkovitost nego na hranu i druge potrebe. ka Pranje ßranje

AMIN

Amin AMIN Amin

Lose

Ovo nema smisla nikakvog, glupost zesca. Poznato ke da 99.9 % biznisa propada jer nemajunmovca na pocetku. Sa ovim ne mozes nista nista.

Gost

Ma, kojih 5000? Tu je jedna nula viška. Najveći broj prijavljenih pojedinačno nije prešao 350 KM. Gdje su te prijave i uplate od 5000? Namjerno napuhuju jer je Hrvatska u EU, pa će biti da oni daju te novce....Iako i sami jos uvijek samo uzimaju od EU....

/ Najnovije