Hakerski napad na stranicu Parlamenta BiH: Riječ je o Kripto Loker?

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

Šta se u njih ima hakirati?

Nema nista. U njih se hakise.

Šta se u njih ima hakirati? ka Gost

Tuner

Web portal nebitna stvar

Baton

Jesu im(nam) naškodili svejedno ništa ne rade ,dobro su i primjetili da su hakirani.Što se tiče odbrane od hakerskih napada ne znaju to uhl****,to je se školovalo u Širokom i sličnim obrazovnim ustanovama.

IT ekspert Vahidin Đaltur????

hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaa eki IT ekspert Vahidin Đaltur ????

Rijec je o Kripto Loker??

Koji je ovo padez, radiosarajevo.ba?

/ Najnovije