General Mašović tvrdi: Nije bilo nikakvog nasilnog pokušaja ulaska u kasarnu Rajlovac

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Aha

Znaci ipak je Usao...

assturiass

Mašoviću izgleda da si i ti malo ucijenjen nekim stvarima...koliko nam je poznato policijski organi entiteta ne mogu prelaziti granice entiteta i operativno djelovati na prostoru drugog entiteta što se izgleda dogodilo u ovom slučaju...već nekoliko puta policija RS djeluje na prostoru FBiH (upali su u prostorije Klixa prije nekoliko godina)..a koliko znam policija FBiH nikada nije imala bilo kakvu akciju na prostoru RS...

Guest

Postoji državna policija,dotični je trenutno vojno lice i za njega treba biti nadležna vojna policija.Razumijem da su ovi išli na stvaranje incidenta i da ste to elegantno riješili ali im se treba staviti do znanja gdje i šta smiju.

/ Najnovije