Forto o zagađenju u Sarajevu: Treba nam vremena...

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

071

Nije problem što treba vremena, nego što nemate pojma šta treba da uradite. Slušate kojekakve diletante iz UNDP-ja, i ne pitate stručne ljude kako da se sveobuhvatno riješi problem. A sami niste stručni. Zatopljavanje zgrada je 2% rješenja problema. Također, strah me je i pomisliti šta sadržava vaša reforma saobraćaja, i ko to kreira i predlaže. I da dodam, saobraćaj (koliko god to suludo zvučalo), je također manje od 10% problema. Kada se uhvatite u koštac sa grijanjem, bespravnom gradnjom, gradnjom na vazdušnim koridorima (koji nisu oni koji vam je Enova uvalila, pa ste i tu studiju morali da povučete), onda se javite. SDA nas u uvalila u smrad i 14. vijek, a bojim se da vi niste sposobni da korigujete makar mrvicu toga. Nemate kapacitet. I da, prestanite da radite javne nabavke našim novcem preko UNDP-ja, to je protuzakonito po nekoliko osnova. Nećete dobro proći.

/ Najnovije