Erol Avdović na Twitteru raskrinkao plan Zorana Tegeltije

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sad ce se vlasi masovno seliti u smrdiju! Djaba pocinise genocid!

.

Tuner

Neka nabavlja traktore. Trebat ce mu

Ljiljan

Niko neće ni blizu serva/sluga (današnji srbi krivoslavci)tih smrdljivih karpatski g*vana!

SAD CES TI MASOVNOU TURSKU VISE NECES CEKATI TVOJ NESTANAK ZAUVIJEK

NEMA RATA SAMO BUUUUUUUUMMMMMMMMMMM I GOTOVO NEKOM NESTANAK NEKOM OPSTANAK PITANJE JE KO CE PRIJE NESTATI KOSOVO ILI BOSNA NEKA NATO STOJII CEKA SAMO NEMA OD TOGA NISTA NEMA ODBRANE

/ Najnovije