Erdogan stigao u Sarajevo: Evo kako je dočekan ispred Predsjedništva BiH

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pehlivan

Kažu da Bošnjak, musliman, a posebno ako je turkofil, može da od sellama, živi do 2 godine. Dakle, od izbornog ciklusa, do ciklusa. Kakve ba insvesticije, ekonomski razvoj i ostale dunjalučke gluposti?! Turska sasvim dovoljno investira u obnovu duhovnih islamskih objekata, a to je ipak preče, jer dunjalučka zadovoljstva su prolazna, a dženetske slasti, vječne ;)

BH

Lijepe riječi su ukras

Roki

Kaže Dodik Erdoganu...Ja sam srbin Erdogan mu veli...Nisam ti ja kriv

Baliluk za Erdu,

Iserka, Sejdo i Dzaferuglo, trce pocasni krug. Kljusine!

Bah

Kažu da Bošnjak, musliman, a posebno ako je turkofil, može da od sellama, živi do 2 godine. Dakle, od izbornog ciklusa, do ciklusa. Kakve ba insvesticije, ekonomski razvoj i ostale dunjalučke gluposti?! Turska sasvim dovoljno investira u obnovu duhovnih islamskih objekata, a to je ipak preče, jer dunjalučka zadovoljstva su prolazna, a dženetske slasti, vječne ;) ka Pehlivan Kažu da kad popapaš žeton sa jevrejskim lešom postaješ bog. Ufati se za dalekovod poslije pričesti pa nam javi.

Ccccccc

Kažu da Bošnjak, musliman, a posebno ako je turkofil, može da od sellama, živi do 2 godine. Dakle, od izbornog ciklusa, do ciklusa. Kakve ba insvesticije, ekonomski razvoj i ostale dunjalučke gluposti?! Turska sasvim dovoljno investira u obnovu duhovnih islamskih objekata, a to je ipak preče, jer dunjalučka zadovoljstva su prolazna, a dženetske slasti, vječne ;) ka Pehlivan A tek kraljevstvo nebesko.... dječačića anđelčića svugdje i ne znaju reći neću!

/ Najnovije