Njemački medij analizira: 'Reformska vlada' u BiH i kritike na račun Schmidta

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mull

***

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Prdoje

vrti u krug i ganja vlastiti rep, ahahahahaha vau, vau, grrrr ka kako je lijepo gledati *****u kako se Jah.. tako su 500 godina begovi i age grrr...vau... kada vide mladu pravoslavku... Dobro, dosta zahebancije.. Ozbiljno da te pitam, šta misliš koliko je za 500 godina pravoslavki zatrudnilo sa turcima?! Pa onda njihova djeca generacijama se mješala.. Ozbiljno te pitam, da li postoji makar 1 pravoslavac koji ima čiste slavenske gene. Naravno da znaš da su pripadnice islama bile pošteđene tog... begovskog... običaja.. Jelte

Bosanac

***

/ Najnovije