Dragičević nakon odluke suda: Tražim hitnu i energičnu reakciju Tužilaštva BIH

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MrziteljPDA

Nije ti valjala BiH kada si ostavio posao u Austriji i došao ovdje da je dijeliš sa svojim šumnjacima. A sada moliš tužilaštvo te iste nama drage i voljene BiH da ti pomogne u razotkrivanju počinilaca ubistva tvoga sina! Potraži ih među saborcima!

@m

Pa Memić je ostao i borio se u ARBiH i opet od te voljene BiH traži da sazna ko mu je ubio sina i jel? Nije nego glupa priča udario ga kombi pa istukli ga pa šta mu je bilo

Brato

Treba đikana ulovit I procesuirat za ratne zločine u zadnjoj agresiji na prelijepu nam BiH!

/ Najnovije