Donosimo podatke o prosječnim platama i (ne)zaposlenosti u Kantonu Sarajevo

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Trenji

Prosjek paca je toliki zahvaljujući federalnim kantonalnim i opcinskim uhl****ma. Prosjek plaća u realnom sektoru je oko 1000 KM.

sve je bila laz i prevara

Na osnovu kojeg prosjeka i izracuna se dobio iznos od basnoslovnih 5KM za jedan mjesec ucesca u ARBiH, u odbrani zemlje. Pa tako, recimo, mojih 45 mjeseci ima vrijednost 225KM. Nisam ratovao za novac ali nisam ni mogao postati uhljeb. Sad mi te pare trebaju jer sam bez posla a drugi ne daju jer sam, kazu, star i neupotrebljiv. Neka vam je na cast patriote moje drage!

/ Najnovije