Dodik ponovo provocira: Želi promijeniti naziv Srebrenice

/ Komentari (15)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

'Srebrenica

Grad Genocid

Nekse zove

***

Cune

***

Izvorno

Treba se vratit korijenima. Bosanskim pravoslavcima treba vratiti vjekovno ime Vlasi.

***

***

Derim

***

Arije

Ne može biti diskriminirajući naziv od rs-a. Bolje bi bilo rah.Aliji da se bacio kroz prozor nego što je pristao na naziv rs. Sve što se desi prvo se ostvari u jeziku i obrnuto!!! Nažalost, Bošnjačka politika i javno mijenje slabije kontaju! A ovi genocidaši agresivno, sistematski i frontalno napadaju!!!! Uhavizajte se!

Hbu

Sokolac vapi za Miletom.

Tatar

***

HashimQ

***

Haha

Baba-Aljino?!

Nadimak...

Ovaj fakat odlijepio...ovo vise nema veze sa mrznjom,negiranjem ili takvim stvarima...ovo ima veze samo sa zdravstvenim stanjem koje je preskocilo sizofreniju...

Guest

***

Deri ga jarane.

***

Guest

Grad srpskog genocida

/ Najnovije