Direktor IGK u New Yorku: Armija RBiH je zauzela časno i istaknuto mjesto u odbrani države BiH!

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Uh uh uh

Ta tkz. armija je i napala bih i izazvala rat.

MILE

GOSPODINE SAMO MI RECI STA JE TA TZABIH OSLOBODINA JEDNO VELIKO NISTA DA VAM NISU POMOGLI HV IHVO JOS BI BRANILI SARAJEVO

Možeš misliti!

Ta tkz. armija je i napala bih i izazvala rat. ka Uh uh uh Kako nije, kako nije, a u Jasenovcu je stradalo 2 000 000 Srba, a Zemlja je ravna ploča, a svijetom vladaju ljudi reptili, a Soros, a gej lobi, a LGBT, a vakcine... odhebi Žiko bre.

Dudek Krivousti Njofra

***

/ Najnovije