Delić: Podrška majkama porodiljama realizirati uz minimalnu dokumentaciju

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mini star

ßta se ovaj naklatio na majke porodilje prvo u kantonu a evo sada i u entitetu R****vaj ti socijalna pitanja, socijalnu kartu stanovnißtva, nezaposlene, penzionere a ne samo misliti na onu stvar.

SFSN

ovo je grobar penzionera

MrziteljPDA

Pravim mušku djecu za 50 maraka! U slučaju da bude žensko odmah vraćam pare! Buduće porodilje bujrum! Stojim vam na raspolaganju

Matrixus

Difpopulista!!

Ma ostavite sebi za 13 placu

Lakše oteti penzionerima zaraženih 250 miliona za 13 penziju a dati 15 miliona porodiljama da se pokaže kako su oni humani i da nesto rade.

/ Najnovije