Delegacija EU odgovorila na brojne kritike nakon poteza Angeline Eicchorst

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gradjanin

Kad bi bio raspisan posteni referendum utvrdilo bi se da je vecina stanovnika BiH za gradjansko uredjenje drzave uz postivanje etnicke i vjerske pripadnosti.

Alahimanet

Ako gospodja Eichorst iskljucuje bilo koga iz razgovora o izbornom zakonu onda joj lijepim rijecima treba kazati gospodjo hvala,ali vi ste iskljucivi,pa sretan vam put i predlozite u svom parlamentu zakon krvi i tla koji je primjeren feudalizmu MOJ TERITORIJ,MOJI GRADJANI,a to bi dovelo do jos vecih podjela u BiH.

Huda jama ima uvijek mjesta

Herceg bosna u najavi. Hrvati ne smiju biti izostavljeni ka Miki

Uvjet

Da bi pregovori o izbornom zakonu mogli biti prihvaceni od svih zainteresiranih neophodno je izuzeti izetbegovica,covica i dodika te im zauvijek zabraniti političko djelovanje.

Hahahaha

Bakir nije kompetentan da pregovara u ime svoje porodice, a kamo li u ime građana BiH

/ Najnovije