Dan žalosti u Bosanskom Šamcu: Svaki dan putovale zajedno na posao, pa u nesreći izgubile život

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Što to nekog zabolje.

Imamo mi za kim zaliti .Ni njihovi nisu žalili kad su naše ubijali.

Ljiljani nisu sa Karpata

Imamo mi za kim zaliti .Ni njihovi nisu žalili kad su naše ubijali. ka Što to nekog zabolje. Koje tvoje đubre jedno pobjegli ste 92 i nisi ti izgubio nikog zato tako i govoriš

Vozac?

Citajuci ovaj portal, ocekivao bih da je napisano vozacinja

Detektoru

Citajuci ovaj portal, ocekivao bih da je napisano vozacinja ka Vozac? Nije vozacinja nego vozakinja il vozačica

Hava

Dokle cete olosu tendenciozno stavljati naslove da se zlodusi izivljavaju

/ Najnovije