Dan državnosti BiH: Bećirović i Komšić položili cvijeće kod Vječne vatre u Sarajevu

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Refa

Pomjerte ***ove ka Mrkonjicu, Jajcu i Bihacu ***

Refa

***

Prvoborac

Lazni praznik kojeg bu BiH jedino slavi nedovrsen narod. Kus' dalje kda ga slavi potomak clana Handzar divizije (Bakir Zivkovic).

Haha

Zašto i Sejdo ne gleda u žuljeve kao i ovaj drugi musliman? Nije mu nitko rekao da ne mora više glumiti?

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije