COVID bilten za BiH: 26 osoba preminulo od jučer

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Vakcinisite se

Stoko primitivna sa glavama kao bojleri i stomacinama prepunim fasiranog otpada.

Dalija K.

Stoko primitivna sa glavama kao bojleri i stomacinama prepunim fasiranog otpada. ka Vakcinisite se - Moj frend Zong (Vakcinisite se) je u pravu! I ja sam vakcinisala Kianu Aju već dva puta i opet ću! Ukakila se samo triput poslije vakcine ali je sad ok. Jer, ko zna, možda Long Covid čeka iza ugla na Ciglanama! Volim te potajno Zongo moj, naj si mi miliji, odmah iza Dine!

Zong

Ma zatvarajte više sve! Ko ne nosi masku na ulici treba ga kazniti kaznom od 500KM ili ga zatvoriti! Nevakcinisane kupiti kombijima Policije po ulicama i silom vakcinisati u Zetri! Ukinuti Internet pristupe svima koji su nevakcinisani! Nevakcinisanima konfiskovati telefone i sve elektonske uređaje! Bar sljedećih 14 dana, oni su najkritičniji! ODMAH!

Kučuk, Ejub Kučuk

Ma zatvarajte više sve! Ko ne nosi masku na ulici treba ga kazniti kaznom od 500KM ili ga zatvoriti! Nevakcinisane kupiti kombijima Policije po ulicama i silom vakcinisati u Zetri! Ukinuti Internet pristupe svima koji su nevakcinisani! Nevakcinisanima konfiskovati telefone i sve elektonske uređaje! Bar sljedećih 14 dana, oni su najkritičniji! ODMAH! ka Zong - Tako je Zonže legendo moja iz mog stada! Ljubim te u glavić i u vakcinisano mjesto! Ma ljubim te u obadva!

Zong

UBIJAJTE ANTIVAXXERE I ANTIMASKERE!

/ Najnovije