Cilj sigurniji saobraćaj: Pogledajte najavljene projekte MUP-a KS

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

NN

Ja koliko iz ovog teksta ne vidim niti jednu stavku za efektivniju borbu protiv kriminala u saobraćaju. Svi pobrojani projekti su samo i isključivo u svrhu kažnjavanja tj. punjenja budžeta.

Grom

Obavezno nabaviti i kamere na glavu/prsa svakog policijota

sfd

Obavezno nabaviti i kamere na glavu/prsa svakog policijota ka Grom Imali su te kamere određeni period ali su ukinute, jer... Caje su generalno nepismeni i onda su sami padali u zamku nepoznavanja *****ije i na sudu bi ih rušili. Pa su naši genijalci rekli gasimo projekat!

sdf

Imali su te kamere određeni period ali su ukinute, jer... Caje su generalno nepismeni i onda su sami padali u zamku nepoznavanja *****ije i na sudu bi ih rušili. Pa su naši genijalci rekli gasimo projekat! ka sfd Ej zamrači mi riječ "ma te ri je"....

KS min

Pa nema gdje zaustaviti vozilo osim na auobuskim stajalištima od Ilidže do Viječnice. Za samokažnjavanje će novce izdvojiti građani a kasu će trošiti budžetlije. Hoćete li kaznjavati i taksiste ako moraju pustiti musteriju ?

Mumin

Onda će zaustavljati vozila tamo gdje ih ne vide dvadesetak metara dalje gdje nema prosirenja. Jos gore.

Sarajevo

Opet ce *****ati oni normalni, jer siledzijama svakako ne smiju nista.

/ Najnovije