Christian Schmidt: Napadi na povratnike u BiH su nedopustivi. To nećemo tolerirati

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Error

Jel imate dokaz da su je napali samo zato sto je povratnica.vidim tu da je bila u pitanju pljacka.i konacno treba ova rs da obavlja svoj posao kako treba i da postuje dejtonski sporazum aneks sedam tacnije koji inace brane samo tako kada njima treba

Jado

Jadni,ako tebe krkan iz Laktasa moze ponizavati i unistiti kota ces ti stititi

Javite se

Javite se sada tkz. branioci bh.

SFRJ JUGOSLAVIJA

***

Haha

Turista moj, a što ti točno možeš napraviti? Staviti naoružane straže ispred svake povratničke kuće? U tzv BiH se ljudi ne toleriraju čak i ako su iste nacionalnosti a kamo li druge

titi

Prvo treba pronaći i pohapsiti sve one koji napadaju Bošnjake i Hrvate po RS-u a ima ih gomila svake godine , zatim ih osuditi primjereno jer se zna ko su , ovu staricu ko je napao da joj ukrade penziju daBogda nista ne imao

/ Najnovije