MMF / Centralna banka ne može koristiti višak obavezne rezerve

07. 04. 2020. u 14:08:00 Fena

Shares: 10

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Bosni i Hercegovini Andrew Jewell u izjavi za javnost navodi da je u posljednje vrijeme bilo poziva iz javnosti da Centralna banka BiH (CBBiH) koristi višak iznad obavezne rezerve u borbi protiv krize izazvane COVID-19, dodajući da su ovi pozivi nepromišljeni.

"Iako je tačno da je iznos viška iznad obavezne rezerve koje banke drže u CBBiH s krajem marta 2020. godine iznosio oko 2,45 milijardi KM, ovaj novac ne pripada Centralnoj banci. To je novac komercijalnih banaka u BiH", ističe Jewell.

Dodaje da su ove banke odabrale da svoj novac drže u CBBiH, međutim slobodne su da ga koriste u druge svrhe, uključujući i u svrhu pozajmljivanja privredi.

Po njegovim riječima, CBBiH ne može diktirati kako će komercijalne banke koristiti svoj višak iznad obavezne rezerve.

"Također, u posljednje vrijeme je bilo i poziva da CBBiH smanji stopu obavezne rezerve, koja trenutno iznosi 10 posto. Ovo je zakonska mogućnost u pogledu politika za koju se CBBiH može odlučiti da upotrijebi u nekom momentu, kao što je to radila ranije, npr. u vrijeme globalne finansijske krize iz 2008-09. Smanjenje stope obavezne rezerve bi značilo da bi dio novca koji komercijalne banke trenutno trebaju držati u CBBiH postao višak iznad rezervi i bio bi na raspolaganju bankama da se koriste za kreditiranje", pojašnjava Jewell.

Međutim, dodaje on, banke već imaju veliki iznos viška rezervi, a povećanje istih ne bi ih nužno navelo da više kreditiraju.

"Kako sam naveo u ranijim izjavama, bilo koji pokušaj da se sredstva CBBiH, njene devizne rezerve, koriste u fiskalne svrhe bi narušio valutni odbor. Trenutno, CBBiH može razmijeniti svaku KM u euro, ukoliko postoji potražnja za tim, jer je svaka izdata KM u potpunosti pokrivena sredstvima u eurima. To čini valutni odbor sigurnim. Ako bi došlo do urušavanja valutnog odbora, KM bi izgubila vrijednost u odnosu na euro, dužnici sa dugovanjima u eurima ili dugovanjima koja su vezana za euro, bi se iznenada suočili sa većim teretom duga. Zemlja bi se, pored zdravstvene i ekonomske krize izazvane pandemijom, suočila i sa finansijskom krizom i krizom valute", upozorava Jewell u izjavi za medije, saopćeno je iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a u BiH.

KOMENTARI (3)