Borenović nakon saslušanja: Bez epiloga i pravosuđe će biti dio političke kampanje

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Vertex

Ne mislim da je sve ovo radi izbora. Dodik godinama unazad kao crv kad napadne jabuku je napadao BIH sa svih strana i tamo gdje mu nije uspjevalo se povlačio pa ponovo napadao a uz svesrdnu podršku ,,nezainteresovanog" Vučića i glasnogovornika Vulina , te protivnika jake i zajedničke EU. Kada je počeo gubiti na svim poljima krenuo je na sve ili ništa.

/ Najnovije