Benjamina Karić ugostila antifašiste iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Austrije...

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

***

Miki

Hvala draga Benjamina.Smrt fasizmu skoboda narodu.

R BiH

Antifasist stari a fasisti madi …moj brate…….

***

***

Sabina Šabić

A Partizane ko jehbe?!

hahahaha ss divizija, mašala!

hahahaha ss divizija, mašala!

Tito

Oklen antifasiti u krvaciji?

Bosanac

***

Interesantno,

***

/ Najnovije