Bećirović i Komšić: Svi moraju poštovati međunarodno pravo i presude sudova UN-a

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

***

***

Sudija neustavnog suda

Ti ga prvi krsis pravo, jer si priznao Svabu kojeg UN nisu ovlastile da bude v.p. u BiH.

***

***

Ova bula i komsoglu na iftaru su bas mjerodavni

Pa to medjunarodno pravo prvi ne postuju amerikaci kao sto ne priznaju ni haski tribunal, zasto bi onda mi postovali? Mislite da cete nas prevesti zedne preko vode?

/ Najnovije