Sukob Novakovih navijača i policije, ima povrijeđenih, korišten i biber-sprej

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Koel

Srpska stoka na djwlu gdjw god ih ima ovoga svercera papirima srpskih doktora protjerati iz zemlje i trajno zabraniti ulazak a ove ispendreciti dobroo

Azazel

Pa do Tokia geaci hahaha

N

Jednom rijecju srbi. Sad ih i australija mrzi. A usa bolesnici, pacenici. Treba vas na kavkaz izolovati. Da planeta rahat bude.

XYZ

Srbi miran i kulturan narod usto i jedini narod za koji je dokazano sudski da su pocinili Genocid.Srpski kulturni indentitet na djelu u Australiji koja svakako mrzi Srbe.

Australci mogu biti stetni da nisu dobili balvan revoluciju

.

Ako cete pravilno prevesti pepper spray, onda recite biberli prskac

.

Barikade odmah, podijeliti Melburn na dva dijela, postaviti snajpere, pamet im razvuci

.

/ Najnovije