Benjamina Karić čestitala Novaku Đokoviću na uspjehu: 'Pozdravi i čestitke iz Sarajeva!'

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Je li u pozdrave ukljucen i.....

.....matorac Srdjan, ili je on malkice zauzet poziranjem na slikama sa crnom zastavom, sa lobanjom? Bendzamina prnula u chabar sa ovim.

Ne pijem dok Paja vozi

Ma ne razumiješ doktore ja noću sanjam pehare i sad me frka sustiže de mi prepiši tablete

Ne pijem dok Paja vozi

Nije ti jasno doktore ja sanjam Đokoviće i njegove pobjede pa mi zato prepiši tablete

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras

Bosanac

***

@bosanac

***

A tek djela

Lijepe riječi su ukras ka Bosanac

A tek djela

Lijepe riječi su ukras ka Bosanac

Gh

Je li mu cestitala novi kalendar?

Radi išta

Lijepe riječi su ukras ka Bosanac

/ Najnovije