Skandal u Srbiji: Huligan udario Milana Borjana u glavu

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Opa Đurđa

Nisam znao da je Dalmacija u Srbiji, a imam preko 70 godina.

Ljiljan:SERVI FUUUJ KARPATSKA GOVNA

SMRDIJA DO TOKIJA TO JEST DO KANADE!!

Ljiljani nisu sa Karpata

Nisam znao da je Dalmacija u Srbiji, a imam preko 70 godina. ka Opa Đurđa Eto nisam ni ja. Ali to je dijasporska pamet

Ljiljani nisu sa Karpata

SMRDIJA DO TOKIJA TO JEST DO KANADE!! ka Ljiljan:SERVI FUUUJ ********A ****A A nedaj se dijasporo glupi

/ Najnovije