Pitali smo navijača iz Srbije, koji je došao u posjetu Sarajevu, kakav je trener Savo Milošević

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Golman

Ne možèš sastaviti ekipu u par dana sa različitih kontinenata uraditi jedan trening i nadati se uspjehu. Treba reprezentaciju podmladiti igraćima iz BIH. Dosta je bilo balerina koje čuvaju svoje noge koje su prodali u inozemstvu. Dosta je i dovođenja igrača radi prikaza i prodaje. Pustite selektora da radi svoj posao a šta bi bilo da je ostao Petev sve isto. Ne može ni u Bugarskoj ništa u nekon lijevoj ligi.

/ Najnovije