Čović proslavio pobjedu Zrinjskog: Ponovo pokazuju šta znači imati mentalitet pobjednika

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Haha

A nekoć bio je prvi u corteu Rođenih... Jugoslaven! Omiljeno pismo bilo mu je ćirilica... Ili je i danas...

Zna se,

mentalitet i snaga da se skrece tok rijeke.To je taj plemenitash Dr Chirilicni Chovke.

333

Kako ide muljanje sa Kabirijem? Fino vas je, zajedno sa Plenkovicem, pogurao na sajmu pod otpad.

/ Najnovije