Bravo, Zrinjski: Bosna i Hercegovina ima predstavnika u play offu Konferencijske lige!

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ja

***

Gost

A sad vam je Zrinjski dobar i uspjeh BiH?

str

Hrvati valjda

Bravo Zrinski, bravo Hrvati!!!

Najjaci ste u BiH!

Ja

Zrinski predtavlja BiH aha...sportska sekcija UZP-a.....nazvana po Madjarskom slugi...predstavlja BiH isto ko sto Zeljo predstavlja Japan....

Sasa

Mamu vam ***** nacionalisticku svima! Bravo Zrinjski idemo dalje jako!

Bolje da su ga nazvali Alipasa ili Ferhadija?...

Zrinski predtavlja BiH aha...sportska sekcija UZP-a.....nazvana po Madjarskom slugi...predstavlja BiH isto ko sto Zeljo predstavlja Japan.... ka Ja

nanu i baaaabu

**** vam Zrin(j)ski mater.... ka Ja i tebi sinko.

Ja

ka Bolje da su ga nazvali Alipasa ili Ferhadija?... Ali pasa i Ferhad pasa su bar bili prisutni u BiH pa su sta i napravili ....kakve veze ima madjarski potrcko sa BiH?

/ Najnovije